فروشگاه صبافیلتر ارائه دهنده انواع فیلترهای راهسازی کشاورزی و معدنی. نمایندگی انحصاری واردات و فروش فیلترهای شور (surefilter)